top of page
2050 21 web 1900x600 reka.jpg
sviva 2023 logo2.png

1 בינואר 2023   |   09:00-13:00  |  מלון הילטון תל אביב 

BM_CMYK_blue_notext png.png
tadmor final logo3 sizez-1_edited.png
החברה לשירותי איכות סביבה_edited.png

 Environment 2050

 השנה ה-21 ברציפות לקיום הכנס המוביל בשיח הסביבתי

כנס סביבה " Environment 2050" הינו הכנס המוביל את השיח האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות ובעלי העניין המשפיעים על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה. כמידי שנה, בזכות מגוון השותפים הרחב בכנס הכולל גורמי ממשל, תעשייה, והחברה האזרחית, הכנס מוכיח עצמו כגורם מרכזי ואסטרטגי המעודד ומוביל תהליכים, מסייע בגיבוש מדיניות ומהווה את הבמה המרכזית לשיח בישראל. בכנס יושם דגש על הנושאים המרכזיים בחזית איכות הסביבה. הכנס יתרכז בהיבטים כלכליים-סביבתיים הנובעים ממשבר האקלים ומהצורך להיערך להשלכותיו. לצורך התייחסות יופיעו במליאה שרים, מנכ"לי משרדים, מנכ"לי תעשיות, מנכ"לי גופים ירוקים, ראשי השלטון המקומי, ראשי התאחדות התעשיינים, מומחים מחו"ל ועוד. בכנס נבחן את השפעות משבר האקלים ובעיקר את ההיערכות להפחתת פליטות ולהתמודדות עם הנזקים בכמה תחומים מרכזיים: תעשייה, אנרגיה, תחבורה, צרכנות, מחזור והפחתת הפסולת והיבטים כלכליים. המושבים יעסקו בהיערכות של המגזר הפרטי והממשלתי להשלכות משבר האקלים ולדרכים להפחתת ההתחממות. בכל מושב יתקיים פאנל מומחים מהתחום וכל מושב יסתיים במסקנות מהדיון של כלכלן ו/או משפטן בכיר שידגיש את ההשלכות הכלכליות והרגולטורי של הצעדים המומלצים.

Get to know the conference

Get to know the conference
Search video...
כנס סביבה 2050- סרטון סיכום
02:05
Play Video

כנס סביבה 2050- סרטון סיכום

מיקי הרן מנהלת התוכן של כהנס - כנס סביבה 2050
04:05
Play Video

מיקי הרן מנהלת התוכן של כהנס - כנס סביבה 2050

כנס סביבה 2050 - שנת 2018
01:41
Play Video

כנס סביבה 2050 - שנת 2018

MAIN TOPICKS

SPEAKERS

White and Purple Illustrative Tech & Gaming Event Website (Billboard Web Ad).png

Economic aspects

White and Purple Illustrative Tech & Gaming Event Website (Billboard Web Ad).png

Consumerism

White and Purple Illustrative Tech & Gaming Event Website (Billboard Web Ad).png

Reycling

White and Purple Illustrative Tech & Gaming Event Website (Billboard Web Ad).png

Transportation

White and Purple Illustrative Tech & Gaming Event Website (Billboard Web Ad).png

Energy

White and Purple Illustrative Tech & Gaming Event Website (Billboard Web Ad).png

waste reduction

White and Purple Illustrative Tech & Gaming Event Website (Billboard Web Ad).png

Industry

הכנס יתרכז הפעם בתשואות ובפוטנציאל הכלכלי בתחום הסביבה של חברות מרכזיות במשק.

כמו כן, יוצגו פתרונות טכנולוגיים חדשניים ויושם דגש על המדיניות הנדרשת לקידום חדשנות ועידוד ויישום טכנולוגיות חדשניות.

מושבים

21 שנות
כנס סביבה במספרים

500 חברות משתתפות 

17,000 משתתפים 

800 דוברים

מביאים יחד פתרונות למשבר האקלים

NE6A9056.jpg

שותפויות מובילות שצועדות יחד איתנו בדרך 

BM_CMYK_blue_notext png.png
tadmor final logo3 sizez-1_edited.png
החברה לשירותי איכות סביבה_edited.png

משנות ה2000

Conference Sessions

SPEAKERS

פרוט לתכנים שיעלו במושבי הכנס

 • שיחות עם השרות - לאיכות הסביבה, כלכלה ותעשייה, תחבורה ואנרגיה בכפוף לאישורן.

 • מדיניות - יעסוק בכלים הכלכליים והרגולטוריים כמו חוק האקלים, הנדרשים לצורך השתלבות מדינת ישראל במאמץ הבינלאומי להיערכות למשבר ולעצירה והפחתה של ההתחממות הגלובלית ובדרכים לעידוד החדשנות כפתרון למשבר. בהשתתפות מנכ"לי המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, משרד האנרגיה, היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל אט"ד ובכירי משרד תדמור לוי ושות (בכפוף לאישורם).

 • הגידול בתשואות מהשקעות סביבתיות –  מניסיונן של חברות מרכזיות ורב לאומיות שבחרו להשקיע במיזוג, בהקמה או  קנייה של חברות סביבתיות.

 • הפוטנציאל בהשקעות סביבתיות – מניסיונן של חברות ובכירי המשק ביתרונות הכלכליים שניתן להשיא ביישום פתרונות בתחום הסביבה.

 • פתרונות חדשניים בתעשייה בתחומים שונים כגון:

  • מזון – פאנל ייחודי בהשתתפות רגולטורים, נציגי התנועה הירוקה ונציגי התעשייה שיבחנו אסטרטגיות והישגים טכנולוגיים יוצאי דופן לצמצום פליטות פחמן במגזר המזון ובמציאת תחליפים לחלבון מן החי.

  • מים וחקלאות – הישגים ישראליים בינלאומיים ופתרונות עתידיים אפשריים לחיסכון במים ולהתייעלות בחקלאות בהשתתפות רגולטורים, נציגי חברות וסטארטאפים מהארץ ומהעולם.

  • תחבורה – למה השוק הפרטי משקיע מיליונים בתחבורה ציבורית? וגם: פתרונות טכנולוגיים קיימים המיושמים בעולם, פתרונות עתידיים אפשריים ויכולת הרגולטור לכוון לתוצאות מיטביות שיצמצמו את פליטות הפחמן מתחבורה.

  • טקסטיל – דיון בהערכות מורחבת של תעשיית הטקסטיל גם בייצור וגם בצריכה.

  • בנייה ירוקה – מומחים בתחום ידונו בהתפתחויות טכנולוגיות חדשניות בתחום הבנייה

  • פסולת ואחריות יצרן – יתקיים דיון ביכולת להשתמש בפתרונות חדשניים בהתאם למדיניות הטיפול בפסולת. כמו כן, יוצגו פתרונות טכנולוגיים ייחודיים שבעזרתם ניתן לקדם את הטיפול בפסולות שונות.

  • אנרגיה – הרפורמה במשק החשמל והשפעתה על הפחתת השימוש באנרגיה פוסילית, האם נדרש שינוי במדיניות אישור ההקמה של מתקנים סולאריים? יישום אמצעים חדשניים להפחתת פליטות פחמן, לאגירת אנרגיה, לחיסכון, ולהתייעלות בשוק האנרגיה במטרה לעמוד בהתחייבויות ישראל לצמצום פליטות הפחמן.

 • מדיניות חדשנות – שיחות עם נציגים בכירים של המנזר הציבורי והעסקי ובהשתתפות כלכלנים
  שיידונו באסטרטגיה ובמדיניות לקידום ויישום פתרונות חדשניים וכן בהיבטים כלכליים של כלכלה מעגלית בעסקים ובתעשייה, וכן בסיכונים הפיננסיים למי שלא ישלב חדשנות, שיקולי כלכלה מעגלית
  וESG בעסקיו.

MAIN THEME

SPEAKERS

ישתתפו במליאה שרים, מנכ"לי משרדים ונציגים בכירים של המגזר הציבורי הרלבנטי, מנכ"לי חברות בינלאומיות ותעשיות ישראליות, מנכ"לים ובכירים של גופים ירוקים, בכירי המגזר העסקי, ראשי התאחדות התעשיינים, מומחים מחו"ל ועוד.

הכנס יזמן נציגי חברות בינלאומיות ואחרות שזיהו את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בפעילות סביבתית במגוון תחומים ועיסוקים סביבתיים שיש להם השפעה ישירה להפחתת השימוש בדלקים פוסיליים ולהיערכות למשבר כגון: סוללות לרכבים חשמליים, מחזור סוללות, טיפול בפסולת אלקטרונית וביתית, מזון ותחליפי חלבון מן החי, אנרגיה חלופית, טקסטיל ועוד. החברות יפרטו את השיקולים העומדים מאחורי פעילותם הכלכלית הסביבתית ומה נדרש כדי לעודד, לאפשר ולקדם השקעות סביבתיות בעלות משמעות למציאת פתרונות להתחממות האקלים. כמו כן, ננסה לשרטט את הצרכים העתידיים בפתרונות סביבתיים והפוטנציאל הטמון בהם. קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות מהמשרדים הרלבנטיים כגון: משרד האוצר, בנק ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות ומשרדי התחבורה והחקלאות, יפרטו את המדיניות הנדרשת כדי לקדם חדשנות ולהיערך להפחתת פליטות ולהתמודדות עם הנזקים (בכפוף לאישורם).

Meet some of our

SPEAKERS

רונית הראל בן זאב

S&P Global מנכ"לית Ratings Maalot

רננה קרבס

Algaeing מייסדת ומנכל״ית

ענבל פולק

מנהלת מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך

עיסאווי פריג׳

השר לשיתוף פעולה אזורי

שי ביאליק

דירקטורית קיימות גלובלית ואתיקה קבוצת שטראוס

נטע אלול

מנהלת אגף לטיפול בפסולת, המשרד להגנת הסביבה

סונדוס סאלח

חכ"ל חברת וועד הנהלה במרכז השל

ח״כ יוראי להב הרצנו

(יש עתיד) יו״ר השדולה הסביבתית בכנסת

ד"ר שירה עפרון

חוקרת בכירה וראשית התוכנית ״שינויי אקלים וביטחון לאומי״ במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

ד"ר זהבה תנא

דירקטורית, יו"ר ועדת פיתוח ואסטרטגיה, החברה לשירותי איכות הסביבה

רעיה שורקי

מ"מ מנכ"ל רשות הטבע והגנים

עו"ד אילנה שושן

אנרגיה Nostromo מנהלת בחוף המערבי ארה"ב

Our Clients

bottom of page