2050 21 web 1900x600 reka.jpg
sviva 2023 logo2.png

כנס סביבה 2050

1 בינואר 2023   |   09:00-13:00   

 Environment סביבה 2050

 השנה ה-21 ברציפות לקיום הכנס המוביל בשיח הסביבתי

כנס סביבה " Environment 2050" הינו הכנס המוביל את השיח האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות ובעלי העניין המשפיעים על כלכלת ישראל ואיכות החיים בה. כמידי שנה, בזכות מגוון השותפים הרחב בכנס הכולל גורמי ממשל, תעשייה, והחברה האזרחית, הכנס מוכיח עצמו כגורם מרכזי ואסטרטגי המעודד ומוביל תהליכים, מסייע בגיבוש מדיניות ומהווה את הבמה המרכזית לשיח בישראל. בכנס Environment 2050 יושם דגש על הנושאים המרכזיים בחזית איכות הסביבה. הכנס יתרכז בהיבטים כלכליים-סביבתיים הנובעים ממשבר האקלים ומהצורך להיערך להשלכותיו. לצורך התייחסות יופיעו במליאה שרים, מנכ"לי משרדים, מנכ"לי תעשיות, מנכ"לי גופים ירוקים, ראשי השלטון המקומי, ראשי התאחדות התעשיינים, מומחים מחו"ל ועוד. בכנס נבחן את השפעות משבר האקלים ובעיקר את ההיערכות להפחתת פליטות ולהתמודדות עם הנזקים בכמה תחומים מרכזיים: תעשייה, אנרגיה, תחבורה, צרכנות, מחזור והפחתת הפסולת והיבטים כלכליים. המושבים יעסקו בהיערכות של המגזר הפרטי והממשלתי להשלכות משבר האקלים ולדרכים להפחתת ההתחממות. בכל מושב יתקיים פאנל מומחים מהתחום וכל מושב יסתיים במסקנות מהדיון של כלכלן ו/או משפטן בכיר שידגיש את ההשלכות הכלכליות והרגולטורי של הצעדים המומלצים.

DSC_5230.JPG

מושבים

 

דוברים

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Our Clients