על הוועידה

ועידת משפט וסביבה מתקיימת זו השנה השלישית

בהובלת אדם טבע ודין, אוניברסיטת בר-אילן, המשרד להגנת הסביבה

ומשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן.

ועידת המשפט והסביבה תעמוד בסימן אקלים ומשפט ותארח בכירים מעולם המשפט, ממשרדי הממשלה, המגזר הציבורי והכלכלי, לדיון בהיבטי ליבה של הממשק המשפטי-אקלימי, בשינוי שעוברת הכלכלה העולמית בעקבות משבר האקלים ובמדיניות הנהוגה בישראל בהשוואה לזו הנהוגה בעולם.

הועידה תעסוק בנושאים שעל סדר היום הסביבתי והחברתי בישראל מנקודת מבט משפטית, חקיקתית ורגולטורית, כמו גם בקשר ההדוק בין אקלים, סביבה, חברה, בריאות וכלכלה ובכלי המשפט והרגולציה הנדרשים לשם הגנה על הבריאות, איכות החיים והסביבה בה אנו חיים.

הוועידה עוסקת בנושאים הבאים:

חקיקת אקלים לישראל
נדון ביוזמות רגולציה להסדרת נושא האקלים בישראל, בהיבטים החוקתיים שמאפיינים חקיקת אקלים בעולם, בהצעת חוק האקלים הישראלית ובהיבטים נוספים המחייבים רגולציה.

1.

אקלים וכלכלה
תפקיד המגזר הפיננסי והפרטי במשבר האקלים (מניהול סיכונים ועד לניצול השפעתם לקידום כלכלה דלת פחמן); היבטים כלכליים של נזקי האקלים; התייחסות למגמות בעולם (כגון עקרונות הלסינקי ותוכנית סנטיאגו של שרי אוצר בעולם, פעילות בנקים מרכזיים בעולם, ועוד). במסגרת המושב נבחן את ההיבטים המשפטיים של הממשק הפיננסי אקלימי.

2.

ישראל אל מול העולם
נבחן את המגמות המשפטיות והעסקיות בארצות הברית ובמדינות נוספות ואת הממשק וההשפעה על ישראל.

3.

חדשנות ואחריות אקלימית במגזר העסקי ובתעשייה הישראלית
נדון בהיערכות התעשיה לסדר הכלכלי העולמי החדש, בצעדים לקראת מעבר לייצור ולכלכלה דלות / נטולות פחמן, ביוזמות חדשנות ישראליות להפחתת פליטת גזי חממה ולהיערכות להשפעות משבר האקלים.

4.

 

VOD שידורי הוועידה

ועידת משפט וסביבה- השידור המלא

מוסיקה: www.bensound.com

What are Dermal Fillers?


Dermal fillers are small injections of gel, typically made up of hylauronic acid, that fill in wrinkles and add volume to soft tissue. You can have dermal fillers in different parts of your face as well as lip fillers administered directly into the lip tissue.
Are Dermal Fillers safe?


Providing adminstered correctly, risks associated with Dermal Fillers are rare. Dermal Fillers main constituant part is hyaluronic acid- this is found in our own bodies, although the amount we have reduces as we age.
Who should not have Dermal Fillers?


People with infection at the proposed injection site. People who have previously had an allergic reaction to Botulinum toxin type A injections. Children under the age of 18 years. Women who are pregnant or breast feeding.
Does the treatment hurt?


There may be a slight discomfort whilst the filler is being injected. But we minimise this by applying an anaesthetic cream before treatment. To provide further relief and alleviate as much pain as possible, our fillers contain a pre-mixed local anaesthetic.’
How long do the effects last?


You will see the result immediately after treatment. The duration that the cosmetic effects lasts will vary dependant upon how your body reacts and which hyaluronic acid is used.
Are there any side effects?


Temporary side effects – those that are completely normal after facial injections – can include; swelling, redness and tenderness. It’s completely normal to experience a little bit of discomfort, redness and bruising after the procedure. Reactions generally occur immediately after the needle injection and are generally mild to moderate and usually disappear shortly after injection, usually resolved a few days after the injection into the skin.’
How often can I have treatments?


Unfortunately, it’s difficult to pinpoint exactly how often you’ll need more treatments, as everyone’s face and skin responds differently.
Is there a difference between Botox and Dermal Fillers?


Yes, there is 100% a difference between Botox and fillers! Botox stops the small muscles in your face from making the movements that cause wrinkles, while dermal fillers plump from below the wrinkles to smooth them out and promote the youthful look when used on the face and add volume and definition when used on the lips
What after care advise should I follow?


You should observe the below in order to prevent infection or migration of the filler Please Do not;

  • Attend Gym, Sauna, or Sunbeds for 48 hours
  • Apply Makeup for 4-6 hours
  • Touch the area
  • Drink Alcohol or smoke
Please Do;
  • Apply ice regularly for several hours after treatment if excessive swelling or discomfort
  • Take an antihistamine

הוועידה תתקיים במתכונת משודרת
שידור הוועידה ייעשה דרך מס' פלטפורמות:
• שידור חי וישיר מאתר החדשות Ynet
• אתר האינטרנט הרשמי של הוועידה
• במדיה החברתית של שותפי הכנס.
קהל יעד
בכירי המשפטנים, מן המגזר הציבורי, הפרטי, האקדמי, החברה האזרחית ובכירים ממערכת המשפט הישראלית, שרים, ראשי ערים ושלטון מקומי ואנשי מפתח בשלטון המקומי ובממשלה, בעלי עניין בתחום ומובילי דעה.

מארגני הכנס

 
 

בין הדוברים בכנס

שותפים

EG-logo-transparent-700x4601.gif
AP_RGB.png
H&M Vektor_Logo-01.png
logo_green.png
אינפו ספוט@4x.png

הצטרפו אלינו לבמה המרכזית של משפט וסביבה

5748291_kenes_mishpat&sviva_banner_c.biz
© 2019 by BMP. All Rights Reserved

BENNY MORAN | PRODUCTION OF CONFERENCE, CULTURE & BUSINESS EVENTS | bmp@bmp.co.il | +972-36966000

ועידת משפט וסביבה 2021

בני מורן ניהול והפקות תכניות בע"מ

רח' הנחושת 2 ת"א (הברזל 24, כניסה C, קומה 1)

bmp@bmp.co.il | +972-36966000