top of page

מרינה מאיר

מקדמת בריאות ארצית ומנהלת פיתוח באגודה לבריאות הציבור

MPH , Bsc ,RN


ממונה על פיתוח, ניהול והערכה של תכניות קידום בריאות לטיפוח אורח חיים פעיל בריא ומקיים מהגיל הרך עד גיל הזהב.


מתמחה במתן ייעוץ אסטרטגי לרשויות, חברות ועסקים בפיתוח מדיניות בריאות, תכניות ארוכות טווח לטיפוח ההון האנושי, מענה לקולות קוראים ועוד.

מרינה מאיר
bottom of page