top of page

ד”ר גולן בניסטי

ראש התואר פלוס בקידום בריאות ורכז תחום האפידמיולוגיה במרכז האקדמי פרס

ד”ר גולן בניסטי הינו מרצה וחוקר, ראש התואר פלוס בקידום בריאות ורכז תחום האפידמיולוגיה במרכז האקדמי פרס.

מחקריו עוסקים באפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, אפידמיולוגיה של מחלות הסרטן, אפידמיולוגיה תיאורטית ומחקרים אפידמיולוגיים העוסקים בהתנהגויות בריאות בכלל ופעילות גופנית בפרט.


ד”ר גולן בניסטי
bottom of page