הדר 2.jpg
הראל ביטוח ופיננסים
גרוס ושות׳ עו״ד
קופת חולים כללית

Opinion articles

BM_RGB_logo white png.png

BENNY MORAN | PRODUCTION OF CONFERENCE, CULTURE & BUSINESS EVENTS | bmp@bmp.co.il | + 972-36966000

© 2019 by BMP. All Rights Reserved

Environment Conference 2050

January 2022

Bnei Moran Management and Productions Programs Ltd.

Copper St. 2 Tel Aviv (Iron 24, Entrance C, 1st floor)

bmp@bmp.co.il | + 972-36966000