top of page
רקע.jpg

Nice to meet you

בני מורן - יזמות כנסים על סדר היום הישראלי היא חברה מובילה בישראל בתחום פיתוח,  יזמות והפקה של כנסים ממוקדי תוכן איכותי. 

 

אנחנו כאן, עם שנים רבות של הצלחה מוכחת, ללוות אותכם בכל התהליך  - מגיבוש הרעיון הראשוני, מציאת שותפים ומקורות מימון, גיבוש תוכן עדכני ומסקרן, ותכנון, הפקה וניהול הכנס במלואו.

 

ההתמחות שלנו היא כנסי יום, בהשתתפות רב-מגזרית (ממשלה, עסקים, מגזר חברתי ואקדמי) - המספקים התבוננות מעמיקה ומכוונת פתרונות לסוגיות בעלות משמעות לחברה הישראלית.

 

כנס הסביבה הגדול בישראל, כנסים העוסקים בבריאות, שוק ההון האנושי של ישראל, ֶתעופה אזרחית, כלכלה כחולה והמרחב הימי, בנקאות חברתית וחדשנות פיננסית, עיתונות זרה, בטחון וחוסן לאומי - הם חלק מהנושאים בהם עסקנו בשנה האחרונה. 

 

לשם כך חברנו לגורמים המרכזיים בישראל וכל בעלי העניין המשמעותיים בנושאים אלה, ולאורחים רבי השפעה מחו״ל, לרבות ממשרדי ממשלה ורשויות המדינה, חברות  עסקיות מובילות והתעשייה הבטחונית, המגזר החברתי - כולל הג׳וינט, עמותת תפוח והבנק החברתי עוגן, גורמי מחקר ואקדמיה כגון המכון למחקרי מדיניות ביטחון ( INSS) ופרופ׳ איתמר רז, רשויות מקומיות - ויצרנו כנסים משני מציאות.

 

נשמח להיפגש ולחשוב ביחד על כנס שמתאים לצרכי המיתוג, התוכן והחיבור לקהל הלקוחות והשותפים שלכם - באיכות הגבוה ביותר, מקצוענות בלתי מתפשרת, ביצירתיות הפקתית ועל בסיס מודלים כלכליים משתלמים.

Upcoming conferences

כלכלה כחולה | 2024

כלכלה כחולה | 2024

Milan | 2024

Milan | 2024

RestartIL. Economy

ועידת מנהיגות | 2024

ועידת מנהיגות | 2024

הוועידה השנתית של מנהיגי החינוך

Selected projects

שוק ההון האנושי | 2024

שוק ההון האנושי | 2024

Berlin | 2024

RestartIL. Economy

Berlin | 2024

המרחב הימי | 2024

הגנה | ניהול | קווי אספקה

המרחב הימי | 2024

סביבה 2050 | 2024

חדשנות השקעות ומדיניות לפתרון משבר האקלים

סביבה 2050 | 2024

New York | 2024

RestartIL. Economy

New York | 2024

שוק ההון האנושי | 2023

אתגר הפריון - מימוש הפוטנציאל הישראלי

שוק ההון האנושי | 2023

INSS | 2024

הכנס השנתי הבני״ל ה-17 בסימן מלחמת חרבות ברזל

 INSS | 2024

London | 2023

RestartIL. Economy

London | 2023

בריאות ישראל | 2023

לזוז! חיים בריאים לנוער

בריאות ישראל | 2023

| Among Our Partners

Benny Moran

Benny believes in personal customization of the work he does to his clients' specific needs, while emphasizing creativity and professional accompaniment from beginning to end of an idea, in terms of both content and production.

bottom of page