לוגו לבן.png

BENNY MORAN | PRODUCTION OF CONFERENCE, CULTURE & BUSINESS EVENTS | bmp@bmp.co.il | + 972-36966000

Blue Economy Conference 04.07.2022

BENNY MORAN Management and Productions Programs Ltd. Copper St. 2 Tel Aviv (Iron 24, Entrance C, 1st floor)

bmp@bmp.co.il | + 972-36966000

© 2019 by BMP.  All Rights Reserved